Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2014, nr. HO&S/669790, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000;
Besluit:
Artikel 1
De personen werkzaam bij Pro – Tact te Berlicum, te belasten met het toezicht bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2014.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht