Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties vleeswarenindustrie 2003
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,
gelet op artikel 3 van de 'Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003' en artikel 3 van de ‘Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003',
op 12 februari 2003 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
De in artikel 3 van de 'Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003' en in artikel 3 van de 'Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003' bedoelde ondernemersorganisaties zijn:-
de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;-
de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties vleeswarenindustrie 2003'.
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht