Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit aanwijzing instelling voor afneming examens groot vaarbewijs

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 november 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2205, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd tot afneming van de examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet;
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk wordt aangewezen als de instelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet, tot afneming van examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs.
Artikel 2
De besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 november 1982, nr. PJ/S 27357 , Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken en van 20 februari 1990, nr. S/J 30.021/90 , Directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Hoofdafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht