Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2013, 119252-104109-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake verlenging van het Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 3 mei 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2012/13, 31 765, 75);
Besluit:
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Enig artikel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht