Let op. Deze wet is vervallen op 26 maart 2006. U leest nu de tekst die gold op 25 maart 2006.

Besluit aanwijzing erkende beveiligingsorganisaties zeeschepen

Uitgebreide informatie
Besluit houdende aanwijzing erkende organisaties voor de beveiliging van zeeschepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Toerisme en Transport van Aruba;
Gelet op artikel 23, eerste lid, van het Schepenbesluit 2004;
Besluit:
1.
Als erkende beveiligingsorganisaties, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 19 van het Schepenbesluit 2004, worden tot en met 30 juni 2009 aangewezen:
a. American Bureau of Shipping (ABS) Europe Ltd te Londen, Verenigd Koninkrijk;
b. Bureau Veritas (BV) te Parijs, Frankrijk;
c. Det Norske Veritas (DNV) te Oslo, Noorwegen;
d. Germanischer Lloyd (GL) AG te Hamburg, Duitsland;
e. Lloyd’s Register of Shipping (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;
f. Nippon Kaiji Kyokai (NK) te Tokio, Japan.
2.
Als erkende beveiligingsorganisatie, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 19 van het Schepenbesluit 2004, wordt tot en met 31 december 2004 aangewezen Registro Italiano Navale (RINA) te Genua, Italië.
Artikel 2
De ingevolge artikel 1 aangewezen organisaties blijven voldoen aan de erkenningscriteria, opgenomen in het aanhangsel bij circulaire MSC/Circ.1074 ( Interim Guidelines for the Authorization of Recognized Security Organizations ) van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie, en nemen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie gegeven instructies voor erkende beveiligingsorganisaties in acht.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2004.
Dit besluit zal in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht