Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2011.

Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 20 van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003,
Besluit:
Artikel 1
Het Centraal Bureau Slachtveediensten B.V., gevestigd te Utrecht, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2005.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 26 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht