Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 mei 2010, nr. DJZ/BR/0344-10, tot aanwijzing van briefstembureaus inzake de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland, genoemd in de bijlage , worden aangewezen als briefstembureaus ten behoeve van de op 9 juni 2010 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel M 13, eerste lid, van de Kieswet;
Besluit:
Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht