Besluit aanwijzing briefstembureau Sao Paulo, Brazilië
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel M 13, lid 1 van de Kieswet;
Besluit:
Artikel 1
Het consulaat generaal te Sao Paulo, Brazilië, als briefstembureau aan te wijzen ten behoeve van het op 1 juni 2005 te houden referendum over het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Als aanvangstijd van het briefstembureau zal 15.00 uur lokale tijd worden aangehouden.
Artikel 2
Van dit besluit wordt mededeling gedaan aan het Hoofd van de consulaire Post te Sao Paulo.
Den Haag, 2 april 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht