Besluit aanwijzing briefstembureau Canberra, Australië (2006)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
1. de ambassade te Canberra, Australië, als briefstembureau aan te wijzen ten behoeve van de op 22 november 2006 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Als aanvangstijd van het briefstembureau zal 15.00 uur lokale tijd worden aangehouden.
2. dat van dit besluit mededeling wordt gedaan aan het Hoofd van de consulaire Post te Canberra.
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel M 13, lid 1 van de Kieswet;
Besluit:
Den Haag, 4 oktober 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht