Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2011.

Artikel 1 g Besluit aanwijzing bovenmaatse schepen

Uitgebreide informatie
Artikel 1
Een bovenmaats schip, is een schip dat zich bevindt:
g. in de Dordtsche Kil of de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 5,5 meter of meer, dan wel een lengte van 135 meter of meer;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken