Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2006.

Artikel 2 Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen

Uitgebreide informatie
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bij de artikelen 3 en 8 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht