Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 2 december 2003, houdende de vaststelling van het percentage van de heffing op witlof voor het jaar 2004 (Besluit 2004/1 PT heffing promotie witlof 2004)
gelet op artikel 3, derde lid, van de Verordening PT heffing promotie witlof 2004;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 10 november 2003;
BESLUIT:
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004/1 PT heffing promotie witlof 2004.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Dit besluit de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 2 december 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht