Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 27 november 2002, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003 (Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 5, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 12 november 2002;
Besluit:
Artikel 1
Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2003 tot en met 31 mei 2004 de heffing verlaagd.
In plaats van: 2,1%, wordt: 1,6%, aan heffing opgelegd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 27 november 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht