Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2015
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2014 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2013;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 wordt vastgesteld op 1%.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2015. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2015.
Den Haag, 31 juli 2014
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht