Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2009
De Minister van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2008 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2007;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 wordt vastgesteld op 3,9.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Aruba.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2009. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2009.
Den Haag, 2 november 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht