Artikel 1
Het examen omvat het volgende programma:
I. Mondeling gedeelte
B. kennis van het midden- en kleinbedrijf in de onderscheiden sectoren van het maatschappelijk bestel:
1. omschrijving en betekenis van het midden- en kleinbedrijf;
2. ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf;
3. produktie- en afzetbevordering;
4. persoonlijke relaties in het midden- en kleinbedrijf;
5. wetgeving;
6. instellingen ten behoeve van het midden en kleinbedrijf.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht