Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989

Uitgebreide informatie
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
4. Deze beschikking welke kan worden aangehaald als beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989 wordt met de bijhorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1989.
Rijswijk, 24 mei 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
Namens deze,
De
directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht