Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989

Uitgebreide informatie
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
1. De in de bijlage vermelde instellingen worden in de aldaar vermelde omvang erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis als bedoeld in de Regeling psychiatrische ziekenhuisverpleging AWBZ (Stcrt. 1988, 252).
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht