1.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
2.
Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in werking treedt.
's-Gravenhage, 5 december 1969
De van Economische Zaken ,
Minister
De van Sociale Zaken en Volksgezondheid ,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht