Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2004.

Benoeming regionale examencommissie Rijkswaterstaat regio binnen

Uitgebreide informatie
Benoeming regionale examencommissie Rijkswaterstaat regio binnen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7, derde lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);
Besluit:
Artikel 1
De samenstelling van de regionale examencommissie voor de Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van een regionale kwalificatie, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), voor het werkgebied ’Rijkswaterstaat regio binnen’ is voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 als volgt:
a. voorzitter:
Nicolaas Koedam, te Hoogvliet
b. secretaris:
Aart M. van Zanten, te Dordrecht
c. leden:
Gerard C. de Bruijn, te Kapelle
Theodorus J. Centen, te Duiven
Egbert L. IJmker, te Hilversum
Nicolaas Koedam, te Hoogvliet
Egbert A. Middendorp, te Vianen
Leendert C. Peute, te Beusichem
Adriaan P. Schouwenaar, te Dordrecht
Cornelis M. Stedehouder, te Nieuwerkerk aan de IJssel
Karin Vodégel, te Vlissingen
Rob J. de Vries, te Arnhem
Arnold de With, te Valburg
Aart M. van Zanten, te Dordrecht
d. plaatsvervangend voorzitter:
Rob J. de Vries, te Arnhem
e. plaatsvervangend secretaris:
Cornelis M. Stedehouder, te Nieuwerkerk aan de Ijssel.
Deze regionale examencommissie is gehuisvest in het kantoor van de Verkeerspost Dordrecht, Van Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht.
Artikel 2
De voorzitter van de in artikel 1 genoemde examencommissie stelt in overleg met de secretaris van die commissie een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie.
Artikel 3
De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 december 1995 (nr. RV 210618), houdende benoeming van de regionale examencommissie voor de Rijkswaterstaat, belast met het afnemen van examens ter verkrijging van een regionale kwalificatie, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), voor het werkgebied ’Rijkswaterstaat regio binnen’ (Stcrt. 1996, 13), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Verkeer en Waterstaat , namens deze,
Minister
De ,
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht