Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.

Benelux – vrijstellingsbeschikking Landbouwuitvoerwet 1938

Uitgebreide informatie
Benelux – vrijstellingsbeschikking Landbouwuitvoerwet 1938
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 14 van de Landbouwuitvoerwet 1938,
Besluit:
Artikel 1
Van het in artikel 2 van de Landbouwuitvoerwet 1938 jonctis
1. het Uitvoercontrolebesluit 1947 (Boomkwekerijprodukten),
2. het Uitvoercontrolebesluit 1948 (Kaas),
3. het Uitvoercontrolebesluit 1948 (Melkpoeder),
4. het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Boter),
5. het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Drogerijen),
6. het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Bloembollen),
7. het Uitvoercontrolebesluit 1954 (Aardappelen),
8. het Uitvoercontrolebesluit 1957 (Melk en Melkprodukten),
9. het Uitvoercontrolebesluit 1964 (Haring),
10. de Ontheffingsbeschikking uitvoer botervet of melkvet en gesmolten boter
gesteld verbod wordt vrijstelling verleend, uitsluitend voor wat betreft de uitvoer naar het vrije verkeer van België of Luxemburg van voortbrengselen, ten aanzien waarvan bij of krachtens die besluiten en die beschikking eisen zijn gesteld.
Artikel 2
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Benelux-vrijstellingsbeschikking Landbouwuitvoerwet 1938 ; zij treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 17 februari 1971
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht