Let op. Deze wet is vervallen op 13 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 12 oktober 2012.

Beleidsregels Protocol Scholing 2008

Uitgebreide informatie
Beleidsregels Protocol Scholing 2008
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van cliënten voor het volgen van een scholing het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit Protocol Scholing 2005 – gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2005 nummer 125 met datum inwerkingtreding 6 juli 2005, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2008, treedt het besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol Scholing 2008.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst
Amsterdam, 1 juli 2008
Voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht