Beleidsregel van het bestuur van Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) houdende bepalingen over de wijze van toedeling subsidies in het kader van de Podiumregeling en Festivalregeling van de stichting
Het bestuur van het FPPM,
Gelet op artikelen 12 van de statuten van de stichting;
Besluit:
Artikel 1
Eén en hetzelfde festival kan niet zowel vanuit de Festivalregeling als de Podiumregeling tegelijkertijd subsidie ontvangen.
Artikel 2
Beoordeling hiervan is aan het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.
Artikel 3
Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel inzake de Podiumregeling en Festivalregeling’.
Aldus besloten in de bestuursvergadering van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing op 28 februari 2007.
Het
bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing
voorzitter
directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht