Artikel 32
Deze afdeling is van toepassing op:
a. zoveel Nederland betreft:de motorrijtuigenbelasting;
b. zoveel CuraƧao en Sint Maarten betreft:de motorrijtuig- en motorbootbelasting;
c. zoveel Aruba betreft:de motorrijtuig- en motorbootbelasting;
en op elke gelijksoortige belasting geheven ten behoeve van een van de landen of een staatkundig onderdeel daarvan.
Artikel 33
Het in een van de landen rijden met een in een van de andere landen ingeschreven motorrijtuig, waarvan de houder een inwoner van dat andere land is, is in eerstbedoeld land vrijgesteld van belasting.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk II. Vermijding van dubbele belasting
+ Hoofdstuk III. Wederzijdse bijstand
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht