1.
Deze afdeling is van toepassing op belastingen naar verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, geheven ten behoeve van een van de landen of een staatkundig onderdeel daarvan.
2.
De bestaande belastingen waarop deze afdeling van toepassing is, zijn:
a. zoveel Nederland betreft:
1°. het recht van successie;
2°. het recht van overgang;
3°. het recht van schenking;
b. zoveel Curaçao en Sint Maarten betreft:
1°. de successiebelasting;
2°. de overgangsbelasting;
c. zoveel Aruba betreft:
1°. de successiebelasting;
2°. de overgangsbelasting.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk II. Vermijding van dubbele belasting
+ Hoofdstuk III. Wederzijdse bijstand
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht