Belastingen, internationale administratieve samenwerking; aanwijzing bevoegde autoriteiten
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat de aanwijzing van de Directeur-generaal Belastingdienst tot bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, de EU-verordeningen (EU) nr. 904/2010 (administratieve samenwerking BTW) en (EU) nr. 389/2012 (administratieve samenwerking accijnzen), alsmede de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012, alsmede voor de uitvoering van overige internationale bijstandsverplichtingen.
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen van Belastingen, internationale administratieve samenwerking; aanwijzing bevoegde autoriteiten">
1. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
De Directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.
1a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De Directeur-generaal Belastingdienst is gemachtigd om andere functionarissen binnen de Belastingdienst aan te wijzen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen .
2. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
De Directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van internationale verplichtingen ten aanzien van bijstandsverlening bij handhaving van de nationale wetten bij onderzoek naar of vervolging van strafrechtelijke belasting- en douaneaangelegenheden.
2a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De Directeur-generaal Belastingdienst is gemachtigd om andere functionarissen binnen de Belastingdienst aan te wijzen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van internationale verplichtingen ten aanzien van bijstandsverlening bij handhaving van de nationale wetten bij onderzoek naar of vervolging van strafrechtelijke belasting- en douaneaangelegenheden.
3. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 904/2010 (administratieve samenwerking BTW) De Directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010, betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: Verordening (EU) nr. 904/2010).
3a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De Directeur-generaal Belastingdienst is gemachtigd om andere functionarissen binnen de Belastingdienst aan te wijzen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 904/2010.
4. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 389/2012 (administratieve samenwerking accijnzen) De Directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012, betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (hierna: Verordening (EU) nr. 389/2012).
4a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De Directeur-generaal Belastingdienst is gemachtigd om andere functionarissen binnen de Belastingdienst aan te wijzen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 389/2012.
Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 van Belastingen, internationale administratieve samenwerking; aanwijzing bevoegde autoriteiten">
5. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
De Directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 .
5a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De Directeur-generaal Belastingdienst is gemachtigd om andere functionarissen binnen de Belastingdienst aan te wijzen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 .
6. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van internationale bijstandsverlening bij de invordering van belastingschulden en overige schuldvorderingen
De Directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van overige internationale verplichtingen ten aanzien van bijstandsverlening bij de invordering van belastingschulden en overige schuldvorderingen.
6a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De Directeur-generaal Belastingdienst is gemachtigd om andere functionarissen binnen de Belastingdienst aan te wijzen om namens ‘Onze Minister’ te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van overige internationale verplichtingen ten aanzien van bijstandsverlening bij de invordering van belastingschulden en overige schuldvorderingen.
7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
8. Ingetrokken besluit
Het besluit van 28 februari 2006 , nr. CPP2005/3241M, is per 1 januari 2014 ingetrokken.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 16 december 2014
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
1a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
2. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
3a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
4a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
5. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
5a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
6. Aanwijzing tot bevoegde autoriteit ter uitvoering van internationale bijstandsverlening bij de invordering van belastingschulden en overige schuldvorderingen
6a. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
7. Inwerkingtreding
8. Ingetrokken besluit
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht