Artikel 9
Indien elektronische uitgifte van het Staatsblad onderscheidenlijk van de Staatscourant op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet Onze Minister van Veiligheid en Justitie onderscheidenlijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een vervangende uitgave volgens bij ministeri√ęle regeling te stellen regels.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 10b
Artikel 11
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht