Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Bekendmaking subsidieplafond Regeling natuurbraaksubsidie

Uitgebreide informatie
Bekendmaking subsidieplafond Regeling natuurbraaksubsidie
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
In 1999 bedraagt het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie, fl. 450.000,-.
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;
Besluit:
Deze mededeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 maart 1999
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht