Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
Op grond van artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , maakt de minister jaarlijks in september bekend welke rijksbijdrage ten behoeve van educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. Meegedeeld wordt tevens op welke wijze deze is berekend. De bedragen vindt u in onderstaand overzicht; de berekeningswijze van de rijksbijdrage, inclusief de overgangsregeling, is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WEB (Stb.1999, 368). De gemeenten ontvangen binnenkort de beschikkingen.
De rijksbijdrage voor 2004 luidt per gemeente als volgt:
De
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht