Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij 1998

Uitgebreide informatie
Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
Artikel 1
Als periode, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 1998 tot 1 juni 1999 vastgesteld de periode van 29 juni tot en met 14 augustus 1998.
Artikel 2
De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 juni 1998
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht