Algemene Voorwaarden voor uitvoering werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Defensie (AVWD) 1995
De Staatssecretaris van Defensie,
Besluit:
Artikel I
Vastgesteld worden de bij dit besluit gevoegde Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van Werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Defensie (AVWD) 1995.
Artikel II
De AVWD vastgesteld bij besluit van de Minister van Defensie van 17 juni 1981 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1995.
2.
Dit besluit wordt aangeduid als AVWD 1995.
Dit besluit zal bekend worden gesteld door middel van publicatie in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 21 juni 1995
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht