1.
Binnen één jaar na de invoering van artikel 125 moet aan dit artikel uitvoering zijn gegeven.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemeene bepalingen
+ Titel II. Beslag, terugvordering, verrekening en korting
+ Titel III. Bepalingen van materieel recht
+ Titel IIIa. Bepalingen voor ambtenaren die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
- Titel IV. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht