Artikel 14
Deze wet kan worden aangehaald als Algemene wet op het binnentreden.
Inhoudsopgave
+ § 1. Binnentreden in woningen in het algemeen
+ § 2. Binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner
+ § 3. Betreden van enkele bijzondere plaatsen
- § 4. Slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht