Artikel 5
Op in een algemene maatregel van bestuur gestelde termijnen zijn de artikelen 1- 4 van overeenkomstige toepassing, tenzij bij algemene maatregel van bestuur iets anders is bepaald.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht