Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2011.

Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf

Uitgebreide informatie
Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 10, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (Stb. 1992, 599);
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK) te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instelling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten in werking treedt.
's-Gravenhage, 23 december 1992.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht