Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aanwijzingsbesluit briefstembureau Willemstad, Philipsburg en Oranjestad

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2009, nr.  BPR2009/53981
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen M 9, tweede lid, en M 13, derde lid van de Kieswet in samenhang met artikel Y 2 van de Kieswet;
Besluit:
Artikel 1
Bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, Curaçao, de Vertegenwoordiging van Nederland te Philipsburg, Sint Maarten, en bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad, Aruba, wordt ten behoeve van de op 4 juni 2009 te houden verkiezing van de leden van het Europees Parlement een briefstembureau ingesteld.
Artikel 2
Het briefstembureau te Willemstadhoudt zitting op 1 juni 2009 van 8.00 tot 11.00 uur, op 2 juni 2009 van 8.00 tot 11.00 uur en op 3 juni 2009 van 8.00 tot 11.00 uur.
Het briefstembureau te Philipsburg houdt zitting op 1 juni 2009 van 14.00 tot 16.00 uur, op 2 juni 2009 van 14.00 tot 16.00 uur en op 3 juni 2009 van 14.00 tot 16.00 uur.
Het briefstembureau te Oranjestad houdt zitting op 28 mei 2009 van 13.00 tot 17.00 uur, op 29 mei 2009 van 13.00 tot 17.00 uur, op 1 juni 2009 van 13.00 tot 17.00 uur, op 2 juni 2009 van 13.00 tot 17.00 uur en op 3 juni van 13.00 tot 17.00 uur.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht