Aanwijzingsbesluit briefstembureau Rome
De Minister van Buitenlandse Zaken,
1. De ambassade te Rome, Italië, als briefstembureau aan te wijzen ten behoeve van de op 10 juni 2004 te houden verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. Als aanvangstijd van het briefstembureau zal 15.00 uur lokale tijd worden aangehouden.
2. Van dit besluit wordt mededeling gedaan aan het Hoofd van de consulaire Post te Rome.
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel M 13, lid 1 van de Kieswet;
Besluit:
Den Haag, 11 mei 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht