Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2016, nr. WJZ/862245 (6695) tot aanwijzing van een assistentiecentrum als bedoeld in artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;
Besluit:
Artikel 1
EP-Nuffic wordt aangewezen als assistentiecentrum als bedoeld in artikel 34d van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 januari 2016.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht