Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid
De Minister-President
tot het vaststellen van de hier bijgevoegde Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, bij de rijksoverheid.
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers.
Besluit:
's-Gravenhage, 7 maart 1975
De
Minister-President
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht