Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing vogelcholera als besmettelijke vogelziekte

Uitgebreide informatie
Aanwijzing vogelcholera als besmettelijke vogelziekte
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet;
Overwegende, dat vogelcholera een gevaar kan opleveren voor een ernstige aantasting van de pluimveestapel,
Besluit:
Artikel 1
Als een besmettelijke ziekte van vogels wordt aangewezen: vogelcholera.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 25 juli 1974
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht