Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Ziektewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Ziektewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Werkloosheidswet wordt als werkgever aangewezen de werkgever die zich ingevolge artikel 6, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de loonbelasting 1964 als zodanig bij de inspecteur heeft gemeld.
Artikel 2
Het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 september 1991 nr. SZ/SV/W/91/4533 wordt met ingang van 1 januari 1997 ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit met de daarbij behorende toelichting wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt op 1 januari 1997 in werking.
’s-Gravenhage, 17 december 1996
De Staatssecretaris voornoemd,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht