Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2008.

Aanwijzing van havens voor ontratting

Uitgebreide informatie
Aanwijzing havens voor afgifte certificaten van ontratting en certificaten tot vrijstelling ontratting
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,
Gelet op artikel 11 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),
Besluit:
Artikel 1
Als havens waarvoor regelingen zijn getroffen met betrekking tot ontratting, de afgifte van certificaten van ontratting en de afgifte van certificaten tot vrijstelling van ontratting, als bedoeld in artikel 54 van de Internationale Gezondheidsregeling, worden aangewezen de havens van de gemeenten: Amsterdam, Den Helder, Dordrecht, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam (daarbij behorend Europoort-Botlekgebied en Maasvlaktehavens), Schiedam, Velsen (IJmuiden), Vlaardingen, Zaandam.
Artikel 2
Als havens, waarvoor een regeling is getroffen met betrekking tot het inspecteren van schepen ten behoeve van de afgifte van certificaten tot vrijstelling van ontratting, als bedoeld in artikel 54 van de Internationale Gezondheidszorgregeling, worden aangewezen de havens van de gemeenten: Delfzijl, Groningen, Harlingen, Terneuzen, Vlissingen.
Artikel 3
De beschikking van 9 oktober 1963, nr. 69016. Directie Volksgezondheid, Hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, (Stcrt. 200) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 maart 1975.
Leidschendam, 17 februari 1975
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht