Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2005. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2005.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren In- en uitvoerwet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren In- en uitvoerwet
De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Gelet op artikel 19 van de In- en uitvoerwet;
Besluiten:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de In- en uitvoerwet bepaalde, worden aangewezen:-
de ambtenaren van de dienst LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;-
de ambtenaren van de accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 februari 1998
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht