Aanwijzing registrerende diensten in het kader van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en de Regeling in- en doorvoer vlees 1979
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 6b, tweede lid, van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 (Stcrt. 53) en artikel 7b, tweede lid, van de Regeling in- en doorvoer vlees 1979 (Stcrt. 4);
Besluit:
Artikel 1
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de registratie van handelaren als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en artikel 1, onderdeel 1, van de Regeling in- en doorvoer vlees 1979.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.
's-Gravenhage, 9 oktober 1992
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Staatssecretaris
voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht