Aanwijzing raad rechtsbijstand Den Bosch i.v.m. beheer en verdeling van de in het kader van schuldsanering te verstrekken subsidies Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
De Minister van Justitie,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Gelet op de artikel 48c, derde en vijfde lid, van de Wet Justitie-subsidies,
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De raad voor rechtsbijstand te Den Bosch is belast met het beheer en de verdeling van de op grond van artikel 48c van de Wet Justitie-subsidies te verstrekken subsidies in alle ressorten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 december 1998.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
’s-Gravenhage, 22 september 1999
, plv Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht