Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Aanwijzing Provinciale Contact-Commissarissen voor het Onderwijs

Uitgebreide informatie
Aanwijzing Provinciale Contact-Commissarissen voor het Onderwijs
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Besluit:
I. in te trekken de beschikking van zijn ambtsvoorganger van 13 oktober 1969, Kab./CBB. 593/69;
II. als Provinciale Contact-Commissaris voor het Onderwijs (PCCO), belast met de coördinatie van alle maatregelen in het belang van een zo goed mogelijke verzorging en voortgang van het onderwijs in geval van buitengewone omstandigheden en met de te treffen voorbereidingen in normale tijden, aan te wijzen: voor de provincie Groningen: E. Burger; voor Friesland: J. Runia; voor Drenthe: D. F. Bruins; voor Overijssel: drs. J. H. van Bockel; voor Gelderland: drs. B. J. Westerhof; voor Utrecht: D. van Dreumel; voor N.-Holland: drs. H. H. Ensing; voor Z.-Holland: G. H. F. Snijders ing.; voor Zeeland: mw. drs. W. P. Bouwman; voor N.-Brabant: G. J. Straver; voor Limburg: G. M. J. Crijnen:
III. als plaatsvervangend Provinciaal Contact-Commissaris voor het Onderwijs (plv. PCCO) belast met de coördinatie van alle maatregelen in het belang van een zo goed mogelijke verzorging en voortgang van het onderwijs in geval van buitengewone omstandigheden en met de te treffen voorbereidingen in normale tijden, aan te wijzen voor de provincie Groningen: H. Wijk; voor Friesland: mej. G. W. A. Aman; voor Drenthe: H. Koning; voor Overijssel: drs. W. J. Buijs; voor Gelderland: mr. L. G. Wolf; voor Utrecht: M. Holl; mr. L. G. Wolf; voor UTrecht: M. Holl; voor N.-Holland: P. Ploeger; voor Z.-Holland: J. K. de Vries; voor Zeeland: H. Verboom: voor Limburg: J. P. C. M. van Broekhuijsen ing.;
IV. in het Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV) te Utrecht, het Ministerie te doen vertegenwoordigen door de PCCO voor de provincie Utrecht, de heer D. van Dreumel.
Afschrift van deze beschikking, die zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht