Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 23 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 9, onderdeel c, van de Regeling betreffende uitvoering bestrijdingsmaatregelen besmettelijke dierziekten;
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 maart 2003 is in het kader van de bestrijding van vogelpest (aviaire influenza) als ontsmettingsmiddel Virkon s vastgesteld.
Artikel 2
De directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, kan ten behoeve van het gebruik van het in artikel 1 genoemde ontsmettingsmiddel gebruiksvoorschriften opstellen, welke worden bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de
directeur-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht