Let op. Deze wet is vervallen op 3 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 2 december 2005.

Aanwijzing instelling voor afgifte groot vaarbewijs

Uitgebreide informatie
Aanwijzing instelling voor afgifte groot vaarbewijs
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 18 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678)1)laatstelijk gewijzigd bij Wet van 11 februari 1988, 77. in samenhang met de artikelen 2 en 2a van het Besluit Vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623)2)laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 19 oktober 1989, Stb. 1989, 496.;
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam wordt aangewezen als instelling belast met de afgifte van het groot vaarbewijs.
Artikel 2
Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 maart 1990.
's-Gravenhage, 20 februari 1990
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht