Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing inrichting ten dienste van de veeartsenijkundige dienst

Uitgebreide informatie
Aanwijzing inrichting ten dienste van de veeartsenijkundige dienst
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
Gelet op het bepaalde in de slotzin van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 Februari 1922, S. 82, ter uitvoering van artikel 3 der Veewet;
Heeft goedgevonden te bepalen:
I.
De beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 6 September 1943, no. 8644, afdeling X, Directie van de Landbouw ( Nederlandse Staatscourant 1943, no. 173), vervalt.
II.
Als wetenschappelijke inrichting, welke ten dienste van de veeartsenijkundige dienst zal worden gebezigd, wordt aangewezen het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut te Amsterdam.
III.
Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag, volgende op die harer afkondiging.
's-Gravenhage, 30 Augustus 1949
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht