Regeling van de Minister van Justitie van 7 augustus 1997 tot aanwijzing van het identiteitsbewijs geprivilegieerden als document voor de vaststelling van de identiteit van personen
De Minister van Justitie,
Het identiteitsbewijs geprivilegieerden als bedoeld in de regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 augustus 1997, nr. DJZ/BR 902/97, wordt aangewezen als een document voor de vaststelling van de identiteit van personen.
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht;
Besluit:
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht